CHAT ONLINE
84-274-3742-250 Electronic Office 25/06/2024 22:55
Bố Cáo
Ngày đăng: 04/01/2014
Tất cả hình ảnh bao bì trên website này là sản phẩm do chúng tôi sản xuất, nghiêm cấm bất kỳ bên thứ ba nào trích xuất, sử dụng hình ảnh của chúng tôi.

Túi có tên hiệu “Toray” là mẫu do công ty Toray (Nhật) cung cấp.

Tất cả tên hiệu, thương hiệu và thiết kế của bao bì thuộc quyền sở hữu của sở hữu chủ gốc.
Tin Tức Khác
Sản phẩm
Màng dễ tách mở
thích hợp dùng làm ...
Túi có tính ngăn cách cao
là loại túi kết hợp đa lớp ...
Túi hấp nấu nhiệt độ cao
thích hợp dùng ...
Tin Tức Mới
Đưa vào sử dụng máy làm túi đáy phẳng mới nhất từ tháng 09/2013 04/11/2013
Tong Yuan chú trọng đầu tư máy móc thiết bị mới mỗi năm. Nắm bắt xu hướng sử dụng túi đáy phẳng (dạng túi mới nhất) tại các nước tiên tiến,
chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư và đưa vào sử dụng máy làm túi đáy phẳng mới nhất từ Totani (Nhật Bản) trong tháng 09/2013.
Bố Cáo 04/01/2014