CHAT ONLINE
84-274-3742-250 Electronic Office 25/06/2024 22:05
Túi đáy phẳng
là dạng túi mới nhất ...
Xem thêm
Hình xoay 360 độ Túi đáy phẳng
Xem thêm
Xem thêm
Màng dễ tách mở
thích hợp dùng làm ...
Xem thêm
Túi có tính ngăn cách cao
là loại túi kết hợp đa lớp ...
Xem thêm
Túi hấp nấu nhiệt độ cao
thích hợp dùng ...
Xem thêm
Túi đứng
dùng đựng các loại ...
Xem thêm
Túi ép ba cạnh
là túi ép dính ba cạnh ...
Xem thêm
Túi ép ba cạnh có dây kéo (Zipper)
Xem thêm
Túi xếp hông ép bốn cạnh
là túi xếp hông ép bốn cạnh ...
Xem thêm
Túi ép giữa
là túi chỉ có ...
Xem thêm
Túi ép giữa xếp hông
giống túi ép giữa ...
Xem thêm
Màng cuộn
là màng phức hợp đa lớp ...
Xem thêm
Sản phẩm
Màng dễ tách mở
thích hợp dùng làm ...
Túi có tính ngăn cách cao
là loại túi kết hợp đa lớp ...
Túi hấp nấu nhiệt độ cao
thích hợp dùng ...
Tin Tức Mới
Đưa vào sử dụng máy làm túi đáy phẳng mới nhất từ tháng 09/2013 04/11/2013
Tong Yuan chú trọng đầu tư máy móc thiết bị mới mỗi năm. Nắm bắt xu hướng sử dụng túi đáy phẳng (dạng túi mới nhất) tại các nước tiên tiến,
chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư và đưa vào sử dụng máy làm túi đáy phẳng mới nhất từ Totani (Nhật Bản) trong tháng 09/2013.
Bố Cáo 04/01/2014